เริ่มทำ Home Studio

เริ่มทำ Home Studio
เริ่มทำ Home Studio
เริ่มทำ Home Studio

เริ่มทำ Home Studio สำหรับการอัดเสียงไอเดียต่างๆ หรือจะทำงานเกี่ยวกับเสียงแบบด่วน แนวทางสำหรับการเริ่มต้นมี “โฮมสตูดิโอ” เป็นของตัวเอง เราจะเริ่มต้นกันอย่างไร

แนะนำเสมอว่า การมี “โฮมสตูดิโอ” ส่วนตัว ขอให้อย่ามองว่าหมายถึงการต้องก่อสร้างห้องอัดเสียง แต่การมีโฮมสตูดิโอส่วนตัว น่าจะมองในมุมการจัดพื้นที่ในชีวิตประจำวัน ให้มีมุมทำงานดนตรีได้

ซึ่งพื้นที่เริ่มต้นสำหรับการทำงานของการทำงานแต่ละแบบ ก็ไม่เหมือนกัน ถ้าขอบเขตสิ่งที่ทำคือคุณแต่งเพลง ทำเดโม คุณก็ไม่ต้องระวังเรื่องพื้นที่บันทึกเสียงมาก ว่าอาจมีเสียงรบกวนอย่างเสียงดังเสียงก้อง

ถ้าคุณทำงาน Arrange สร้างดนตรี คุณต้องระวังเรื่องเสียงของคุณไปรบกวนคนรอบข้าง ถ้าคุณทำดนตรีแบบบันทึกจริงจัง คุณต้องจัดการพื้นที่ให้เงียบและมีการจัดการ Acoustic ของห้องที่ดีพอให้ทำงานได้ เป็นต้น สรุปคือ การโฮมสตูดิโอก็คือการมีพื้นที่ทำงานของคุณเอง นี่คือเรามองในเรื่องพื้นที่

อีกมุมหนึ่งที่เราจะพูดถึงกันคือ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโฮมสตูดิโอ ถ้าคุณอยากทำงานเพลง อยากมีพื้นที่ทำงานเพลง อยากมีอุปกรณ์ของคุณเอง คุณควรเริ่มต้นอย่างไร

สิ่งที่น่าจะเป็นภาพรวม ของการทำเพลงในโฮมสตูดิโอก็คือ การมีอุปกรณ์น้อยชิ้น ด้วยความเป็นโฮมสตูดิโอทำงานส่วนตัว เราจึงไม่ต้องการอุปกรณ์เพื่อ “เผื่อเลือก” แบบที่ห้องอัดขนาดใหญ่ต้องมีไว้ให้ลูกค้าเลือก ดังนั้น ในการหาอุปกรณ์มาทำงาน จึงสามารถเลือกในแบบที่พอใช้ พอเพียง ไม่ต้องเผื่อ

อุปกรณ์ในการเริ่มทำงานเพลงสำหรับ Home Studio ประกอบไปด้วย

  • Computer
  • Audio Interface
  • ลำโพง Monitor
  • โปรแกรมทำเพลง

ส่วนอุปกรณ์อื่นอย่าง ไมโครโฟน ต้องใช้ถ้าคุณต้องบันทึกเสียง, Keyboard Controller ต้องใช้ถ้าคุณเป็นคนทำดนตรี เรียบเรียงเพลง

รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง เราจะลงลึกในบทต่อๆไป