เรื่องของสายสะพายกีต้าร์ 1

เรื่องของสายสะพายกีต้าร์ 1
เรื่องของสายสะพายกีต้าร์ 1
เรื่องของสายสะพายกีต้าร์ 1

เรื่องของสายสะพายกีต้าร์ 1 สายสะพายกีต้าร์ นั้นถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่นักกีต้าร์ทุกคนจะต้องมีไว้ในครอบครองอย่างน้อยก็หนึ่งเส้นอย่างแน่นอน

แต่หลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจในการเลือกซื้อหรือใช้มันให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสายสะพายกีต้าร์นั้นส่งผลต่อการเล่นบนเวทีมากพอสมควร บทความนี้จึงจะมาอธิบายชนิดต่างๆของสายลสะพายกีต้าร์ว่ามีอะไรบ้างและควรจะเลือกแบบไหนให้เหมาะกับการใช้งาน

สายสะพายตามแต่ละประเภทของกีต้าร์
จะขอแบ่งรูปแบบของแบ่งรูปแบบของสายกีต้าร์เป็น 2 แบบใหญ่ๆ ก็คือ สายสพพายสำหรับกีต้าร์โปร่ง กับ สายสะพายสำหรับกีต้าร์ไฟฟ้า ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้จะมีความแตกต่างกันในบางส่วนดังนี้

สำหรับกีต้าร์ไฟฟ้า

กีต้าร์ไฟฟ้าทั้งหมดจะมีหมุดสำหรับเป็นตัวยึดสายสะพายอยู่ด้วยกัน 2 จุดที่ส่วนของตัวกีต้าร์ ซึ่งสายสะพายจะถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับกีต้าร์ที่มีหมุดยึดสายสะพาย 2 จุดอยู่แล้วจึงสามารถเลือกซื้อสายสะพายได้ตามสะดวกเลย

สำหรับกีต้าร์โปร่ง

กีต้าร์โปร่งจะมีการติดตั้งหมุดอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่มีการติดตั้งหมุด 2 จุดเหมือนกับกีต้าร์ไฟฟ้า ซึ่งแบบนี้ก็สามารถเลือกใช้สายสะพายได้ตามสะดวกเช่นกัน กับอีกแบบ คือ มีการติดตั้งหมุดยึดกีต้าร์เพียงจุดเดียว ซึ่งจะอยู่ที่ตรงท้ายของตัวกีต้าร์ ดังนั้นสายสะพายที่จะมาใช้กับกีต้าร์แบบนี้จะต้องเป็นสายสะพายที่จะต้องมีเชือก หรือ สายรัด มาผูกส่วนของสายสะพายกับส่วนคอกีต้าร์บริเวณเหนือหย่องสาย ( Nut ) ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องสังเกตุกีต้าร์ของเราว่าเป็นแบบให้และจะต้องใช้สายสะพายแบบไหน