เดือน: พฤษภาคม 2020

ดับเบิลเบส (Double Bass)

ดับเบิลเบส (Double Bass) ในบรรดาเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องสายสมัยใหม่ ดับเบิ้ลเบสเป็นเครื่องดนตรีเพียงชิ้นเดียวที่อาจจะกล่าวได้ว่ามีความสัมพันธ์กับซอวิโอล (Viol) อย่างแท้จริง

Read More