5 ทริคเลือกวงดนตรีงานแต่งงาน

5 ทริคเลือกวงดนตรีงานแต่งงาน
5 ทริคเลือกวงดนตรีงานแต่งงาน
5 ทริคเลือกวงดนตรีงานแต่งงาน

5 ทริคเลือกวงดนตรีงานแต่งงาน งานแต่งงาน ถือได้ว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของคู่บ่าว-สาว และแน่นอนว่าคู่บ่าว-สาว เองก็อยากจะให้งานแต่งของตังเองนั้นออกมาดีที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่จัดงานที่ดี ตัวงานที่ดีและราบรื่น รวมไปถึงดนตรีที่เล่นภายในงานที่สร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาร่วมงาน แต่ บ่าว-สาม บางคู่อาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในการหาวงดนตรีที่เหมาะสมได้อย่างไง ซึ่งบทความนี้จะมาแนะนำหลักการที่จะใช้พิจารณาเลือกวงดนตรีที่จะมาเล่นในงานแต่งกัน

1.งบประมาณ
งบประมาณถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะคู่บ่าว-สาวจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณไปในส่วนต่างๆให้มีความเหมาะสมกับตัวงานแต่งรวมทั้งหมด ซึ่งงบประมาณในส่วนของการจ้างวงดนตรีนั้นก็จะเป็นการกำหนดวงดนตรีที่จะเลือกมาเล่นภายในงานแต่งงาน

2.เลือกวงดนตรีให้เข้ากับรูปแบบงาน
การเลือกวงดนตรีให้มีความเหมาะสมกับสภาพและรูปแบบของงานที่จัดก็จะสามารถใช้ศักยภาพของวงดนตรีที่จะเล่นภายในงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจจะสามารถแบ่งสิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาเป็นหัวข้อใหญ่ได้ดังนี้

ประเภทของงานแต่ง
งานแต่งงานนั้นก็มีด้วยกันหลายรูปแบบและหลายธีมงาน เช่น งานแต่งแบบไทย แบบจีน หรือแบบสากล ซึ่งแต่ละแบบก็มีเพลงที่เหมาะสมกับธีมงานไม่เหมือนกัน หรือ บางงานแต่งงานที่ทางเจ้าบ่าว-เจ้าสาว ใช้ธีมที่มีความเฉพาะเพลงเองก็ต้องมีความสอดคล้องกับธีมงานนั้นด้วย

สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานมีผลต่อการเลือกวงดนตรีเนื่องจากแต่ละสถานที่นั้นก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นข้อที่ต้องพิจารณาได้ดังนี้

งานจัดภายในหรือภายนอกอาคาร

ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องข้อจำกัด ซึ่ง สิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลต่อการเลือกวงดนตรีที่จะมาเล่น เช่น การจัดงานภายนอกอาคารนั้นจะต้องคำนึงถึงเรื่องสภาพอากาศ การจัดระบบเสียงในพื้นที่เปิด ซึ่งอาจจะต้องใช้ผู้มีความรู้ในการจัดการ รวมไปถึงเครื่องดนตรีบางประเภทที่อาจจะไม่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายและเล่นภายนอกอาคาร เช่น เปียโน

ขนาดของสถานที่จัดงาน

เรื่องขนาดของสถานที่นั้นก็จะส่งผลต่อขนาดของวงดนตรีที่จะมาเล่นด้วย ซึ่งถ้ามีพื้นที่จัดงานที่มีพื้นที่น้อยวงที่มีขนาดของวงใหญ่ก็อาจจะไม่เหมาะกับพื้นที่ หรือ ถ้าพื้นที่จัดงานมีขนาดใหญ่วงที่มาเล่นถ้ามีขนาดวงเล็กเกินไปหรือมีการใช้เครื่องเสียงที่ไม่เพียงพอกับพื้นที่ทั้งหมดก็อาจจะทำให้เสียงดนตรีจมหายไปในตัวงานได้

ช่วงเวลาจัดงาน
ช่วงเวลานั้นก็มีผลต่อการเลือกเพลงที่จะมาเล่นภายในงานด้วย เช่น งานจัดตอนเช่า หรือตอนกลางวัน หรือ ดนตรีในแต่ละช่วงของงานก็จะไม่เหมือนกัน เช่น ช่วงก่อนพิธีเริ่ม ลักษณะเพลงที่ใช้เล่นอาจจะจะเป็นเพลงบรรเลงเพื่อเน้นไปในการสร้างบรรยากาศโดยรวมเนื่องจากยังเป็นช่วงที่ยังมีความเป็นพิธีการอยู่ หรือ ช่วงหลังงานพิธี ( After Party ) เป็นช่วงที่เน้นความสนุกสนานของแขกที่มาร่วมงานซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นกลุ่มของเพื่อนๆของ บ่าว-สาว ซึ่งลักษณะเพลงที่ใช้อาจจะเน้นไปที่เพลงที่มีความสนุกสนานและผู้ฟังสามารถอินไปกับเพลงเหล่านั้นได้

แขกที่มาร่วมงาน
การที่จะทำให้แขกภายในงานเกิดอารมณ์ร่วมกับเพลงได้นั้น ตัวเพลงที่เล่นก็ควรจะเป็นเพลงที่แขกรู้จักเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การเลือกวงดนตรีที่จะมาเล่นก็ควรจะเป็นวงที่สามารถเล่นเพลงดังกล่าวได้

3.แนวดนตรีที่ต้องการ
เมื่อเราสามารถเลือกแนวเพลงที่ต้องการได้แล้ว ต่อไปก็ต้องไปเลือกวงดนตรีที่สามารถเล่นแนวเพลงนั้นๆได้ เนื่องจากแต่ละวงดนตรีนั้นก็มีความถนัดที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย

4.ประสบการณ์และความสามารถนักดนตรี
ความสามารถของนักดนตรีนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาในการเลือกวงดนตรีที่จะมาเล่นและรวมไปถึงประสบการณ์ของนักดนตรีด้วย ซึ่งวงที่มีประสบการณ์จะสามารถคุมอารมณ์ของแขกภายในงานได้และสามารถเล่นเพลงที่เหมาะสมกับแขกได้รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกว่าวงที่ไม่มีประสบการณ์ ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้เราสามารถดูการแสดงของแต่ละวงได้จากทางอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งก็จะสามารถช่วยในการเลือกวงดนตรีได้

5.เครื่องดนตรีที่ใช้ของวงดนตรีหรือเครื่องดนตรีที่ทางเจ้าของงานต้องการ
ถ้าทางคู่บ่าว-สาว นั้นมีความต้องการที่จะให้มีการเล่นเครื่องดนตรีบางประเภทที่มีความเฉพาะก็อาจจะต้องมีการเลือกวงที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีชนิดนั้นได้