Cort รากฐานแห่งกีตาร์เกาหลี

Cort รากฐานแห่งกีตาร์เกาหลี
Cort รากฐานแห่งกีตาร์เกาหลี
Cort รากฐานแห่งกีตาร์เกาหลี

Cort รากฐานแห่งกีตาร์เกาหลี แบรนด์กีตาร์ที่เรามักจะคิดว่าเป็นแบรนด์ธรรมดา แต่ Cort เป็นกีตาร์ที่ไม่ธรรมดา เริ่มต้นในช่วงปี 1973 โดยทำกีตาร์เลียนแบบทรงต่างๆ ในยุคแรกๆ จนช่วงปี 1983 โรงงานกีตาร์ของ Cort กลายเป็นฐานสำคัญในการผลิตกีตาร์ ให้กับแบรนด์ต่างๆ มากมาย เรียกได้ว่ากีตาร์อะไรก็ตามที่เป็น Made In Korea อาจจะออกมาจากที่นี่เป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำ

: เอกลักษณ์ :
การผลิตในเกาหลีสิ่งที่ลดลงไปก็คือเรื่องราคาต้นทุนต่างๆ ทำให้กีตาร์ Cort จึงมีราคาไม่แพง และค่อนข้างมีความหลากหลาย ใช้งานได้ง่าย นอกจากไลน์ที่ผลิตตามปกติก็จะมีตัว Signature อย่างเช่นตัวของ Hedras Ramos เป็นต้น

Cort มักจะมีกีตาร์ในราคากลางๆ ที่มีความน่าสนใจอย่างเช่นตัว MBC ที่เหมือนกีตาร์ของ Matt Bellamy รวมถึงมีกีตาร์โปร่งเจ๋งๆ อีกหลายรุ่นอีกด้วย

เราสามารถหาได้ที่ : เราสามารถสอบถามกีตาร์ Cort ได้จากร้าน Tsh music shop – หจก. แต้ เซ่ง ฮง